Planeten

Mercurius

Mercurius is de dichtst bij de zon staande en tevens kleinste planeet in het zonnestelsel.
De planeet is vernoemd naar de Romeinse god Mercurius vanwege de snelle omloop om de zon.
Net als de Aarde is het een terrestrische planeet met een vast oppervlak dat veel overeenkomsten
vertoont met dat van de Maan. Opmerkelijk is dat deze kleine planeet een sterk magnetisch veld vertoont.
Mercurius heeft geen manen.

Venus

Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van het zonnestelsel.
De planeet is vernoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Vanaf Aarde gezien is Venus op
de zon en de maan na het helderste object aan de hemel. Vanwege het feit dat Venus net
als Mercurius een binnenplaneet is en daarom vanaf de aarde gezien altijd betrekkelijk
dicht bij de zon staat, is Venus alleen zichtbaar gedurende een half tot 4 uur na
zonsondergang of voor zonsopkomst (afhankelijk van de elongatie van de planeet).
Daarom wordt Venus ook wel de avondster of morgenster genoemd. In oude tijden werden deze twee
verschijningen soms als afzonderlijke objecten geinterpreteerd: Lucifer de morgenster
en Hesperus de avondster.

Aarde

De Aarde is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel.
Hierin behoort ze tot de naar haar genoemde "aardse planeten", waarvan ze zowel qua massa
als qua volume de grootste is. Op de Aarde komt leven voor: ze is de woonplaats van
miljoenen soorten organismen. Of ze daarin alleen staat is onduidelijk, maar in de rest van
het heelal zijn tot nog toe nergens sporen van leven, nu of in het verleden, gevonden.
Radiometrische dateringen hebben uitgewezen dat de Aarde 4,57 miljard jaar geleden is
ontstaan en het leven maximaal 1 miljard jaar daarna. Sinds het ontstaan van leven op Aarde
heeft deze biosfeer de aardatmosfeer zuurstofrijk gemaakt, waardoor zich aerobe organismen konden
ontwikkelen, en een ozonlaag kon ontstaan. Die beschermt het aardoppervlak tegen schadelijke
ultravioletstraling, waardoor leven mogelijk wordt gemaakt.

Mars

Mars is vanaf de zon geteld de vierde planeet van het zonnestelsel, om de zon
draaiend in een baan tussen die van de Aarde en die van Jupiter. De planeet is
kleiner dan de Aarde en met een (maximale) magnitude van -2,9 minder helder dan
Venus en meestal minder helder dan Jupiter. Mars wordt wel de rode planeet genoemd
maar is in werkelijkheid eerder okerkleurig. De planeet is vernoemd naar de Romeinse
god van de oorlog. Mars is gemakkelijk met het blote oog te bespeuren, vooral in de
maanden rond een oppositie. 's Nachts is Mars dan te zien als een heldere roodachtige
"ster" die evenwel door haar relatieve nabijheid geen puntbron is maar een schijfje.
Daarom flonkert Mars niet zoals bv. de verre rode reuzenster Aldebaran.

Jupiter

Jupiter is vanaf de zon berekend de vijfde en tevens grootste planeet van het zonnestelsel.
Net als Saturnus is Jupiter een gasreus, hij beschikt dus niet over een vast oppervlak.
Zoals de aardse planeten terrestrische planeten genoemd worden, worden gasreuzen ook wel Joviaanse
planeten genoemd. Deze naam is afkomstig van het Latijnse Iovis, de genitief van de naam Jupiter.
Joviaans betekent vrij vertaald Jupiterachtig of van Jupiter. De planeet is naar de Romeinse
oppergod Jupiter vernoemd.

Saturnus

Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in het zonnestelsel en op Jupiter na
de grootste. Beide zijn gasreuzen en zogenaamde 'buitenplaneten'.
Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw, Saturnus.
Saturnus is vanaf de aarde met het blote oog zichtbaar en al sinds de prehistorie bekend.

Uranus

Uranus is de op twee na grootste en vanaf de Zon gezien de zevende planeet van het
zonnestelsel. Deze ijsreus draagt een gelatiniseerde versie van de naam van de Griekse
god Ouranos, de personificatie van de hemel in de Griekse mythologie.

Neptunus

Neptunus is vanaf de Zon gezien de achtste en verst van de Zon verwijderde planeet van het zonnestelsel.
De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de zee.